องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
การอบรมและรับมอบ บัตรผู้พิการ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด [26 พฤษภาคม 2566]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 [22 พฤษภาคม 2566]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [15 พฤษภาคม 2566]
มอบเงินช่วยเหลือซ่อมแซมค่าวัสดุ กรณีได้รับผลกระทบจากวาตภัย (ลมพายุ) [11 พฤษภาคม 2566]
อบต.ช้างเผือกร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบ้านหนองบั่ว [8 พฤษภาคม 2566]
การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก กรณีเกิดวาตภัยจากพายุฝน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก [3 พฤษภาคม 2566]
วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ 2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด [3 พฤษภาคม 2566]
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [2 พฤษภาคม 2566]
ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลช้างเผือก [1 พฤษภาคม 2566]
ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด [1 พฤษภาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 - 10 (ทั้งหมด 258 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก