องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 [27 พฤศจิกายน 2566]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [15 พฤศจิกายน 2566]
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [9 พฤศจิกายน 2566]
ประชุมพนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [9 พฤศจิกายน 2566]
โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2567 [8 พฤศจิกายน 2566]
ประชุมปรึกษา หารือ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก [7 พฤศจิกายน 2566]
ร่วมแสดงความยินดี กับ น.ส. หภัสรา สืบสิงคาน ณ อบต.หนองทัพไทย เนื่องในโอกาสย้ายกลับภูมิลำเนา [1 พฤศจิกายน 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ยินดีร่วมต้อนรับพ.จ.อ.ธีราพิเชฐ์ พรมจำปา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กองสาธารณสุขฯ [1 พฤศจิกายน 2566]
โครงการสืบสานประเพณีประกวดการขับร้องทำนองสรภัญญะประจำปีงบประมาณ 2567 [30 ตุลาคม 2566]
ทำความสะอาดถนนเส้นบ้านเปลือย - บ้านช้างเผือก [26 ตุลาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 - 10 (ทั้งหมด 327 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก