องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview108

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่องสัดส่วนประชาคมระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ .2566-2570 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file รายงานผลตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นเดิน ประจำปี พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
photo ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานครูส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการครูสังกัดหน่วยงานอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (O20)
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารทรงโดมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview137
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้าง ถนนสายบ้านแดง-โนนม่วง ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview115

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ (O19)
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview105
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview97

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview79

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก