องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
check_circle คำขวัญตำบลช้างเผือก
คำขวัญ
คำขวัญตำบลช้างเผือก ช้างเผือกคู่บ้าน พุทธบาลมุณีคู่เมือง งามรุ่งเรืองโบสถ์หินเก่า ตำนานเล่าหนองท่าจอก บ่งบอกแหล่งสมบูรณ์ งามอดุลย์พระธาตุอรหันต์ เที่ยวสุขสันต์ป่าดงทำเล มนต์เสน่ห์ตำบลช้างเผือก


× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก