องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
group กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นางสาวยุพิน แสนปาง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 080-749-4455
นางรุ่งทิวา สุวรรณโท
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
โทร : 081-260-6026
นายสุรัติพงษ์ หงษ์ศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
โทร : 085-765-5867


× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก