องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างทั่วไป
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo ประชาสัมพันธ์การปิดโรงเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลช้างเผือก
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม (One Stop Service)
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
find_in_page ขอเชิญชวนประชาชนร่วมโครงการสืบสานประเพณีประกวดการขับร้องทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo ประชาสัมพันธ์เปิดโรงเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลช้างเผือก ในวันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
find_in_page ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ 2566 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file รายงานผลคะแนนประเมิน ITA อบต.ช้างเผือก ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
1 - 20 (ทั้งหมด 118 รายการ) 1 2 3 4 5 6


× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก