องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
group กองสวัสดิการสังคม
นางอารี ชาวไร่
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม
โทร : 062-9941710
นายธนานัติ นามบุญเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 080-776-4241
นายศราวุธ คำนนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 091-757-0413


× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก