องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
group กองช่าง
นายสุชาติ รัตนศรี
วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-219-6256
นายนัฐวุฒิ สิมมา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 086-4143346
นายกิตติพงศ์ เชิงหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 095-6545973
นายวุฒิชัย เชิงหอม
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 098-186-1802
นายลิขิต คามวัลย์
คนงานทั่วไป
โทร : 088-7433643
นางสาวศิริลักษณ์ คำสอน
จ้างเหมาบริการ
โทร : 088-6269769


× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก