องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder มาตรฐานการปฏิบัติงาน (O14)
find_in_page คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ สำหรับเจ้าพนักงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
find_in_page คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ สำหรับเจ้าพนักงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
find_in_page คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี สำหรับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
find_in_page คู่มือการใช้ทร้พย์สินของทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก สำหรับเจ้าพนักงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
find_in_page คู่มืองานทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น สำหรับนักทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก