ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ ถนนสายบ้านค้อ-เชื่อมตำบลหนองทัพไทย (จาก คสล.เดิม ไปทางทิศตะวันออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง