ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

คำถาม :
ตอบ :
 

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

คำถาม :
ตอบ :
 

../add_file/

คำถาม :
ตอบ :
 


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ :

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

../add_file/

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ


ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ :

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

../add_file/

(นายสมชาย ใจดี)
นายก


ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading ../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ :

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

../add_file/

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม


ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : kBy7NXeWed40442.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gJxHkrlWed41134.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : Owj3hVRTue13804.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lYxTrzQThu32149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : WrJhO0GWed35459.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YFDeywTWed81239.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gyeHZ9AWed81654.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tXQQ6XsThu22646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Ezx7BmUThu22657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : tfsYMFaThu31908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : By4aq8vWed40752.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : hhKy6SsThu32046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9yG81MPThu22606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : v6aSrdXMon41145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างบทความ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างบทความ ../add_file/ตัวอย่างบทความ
ชื่อไฟล์ : oxx6qqJFri95848.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : qjb7YopThu10710.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1)วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก โครงสร้างพื้นฐานดี มีการศึกษาก้าวหน้า เสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดำรงไว้ซึ่งวัฒน 2)ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น 1.1 แนวทาง ก่อสร้างถนน คสล. 1.2 แนวทาง ถนนลาดยาง 1.3 แนวทาง ถนนลูกรัง 1.4 แนวทาง ก่อสร้างถนนดิน 1.5 แนวทาง ก่อสร้างสะพาน 1.6 แนวทาง ก่อสร้างราง,ร่อง,ท่อระบายน้ำ 1.7 แนวทาง ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ขยายท่อเมนประปา 1.8 แนวทาง ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน 1.9 แนวทาง ขยาย/ปรับปรุงไหล่ทางถนน ทางแยกทางร่วมถนน 1.10 แนวทาง ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 2.1 แนวทาง ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคระบาด และโรคติดต่อ 2.2 แนวทาง พัฒนาส่งเสริมเด็กแรกเกิด/ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส 2.3 แนวทาง รักษาความสะอาดของชุมชน 2.4 แนวทาง พัฒนาคุณภาพชีวิต 2.5 แนวทาง พัฒนาส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย 2.6 แนวทาง ป้องกันช่วยเหลือภัยด้านยาเสพติด 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 3.1 แนวทาง ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ 3.2 แนวทาง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.3 แนวทาง การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 3.4 แนวทาง การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3.5 แนวทาง พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 4.1 แนวทาง ส่งเสริม/พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ ฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพ 4.2 แนวทาง จัดตั้งศูนย์(OTOP) ประจำตำบล ขยายตลาดชุมชน 4.3 แนวทาง พัฒนาด้านการท่องเที่ยว 4.4 แนวทาง ส่งเสริมพัฒนาพืชพันธุ์และผลผลิตทางการเกษตร 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.1 แนวทาง พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 5.2 แนวทาง ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ และเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 5.3 แนวทาง ปลูกต้นไม้ในป่าเสื่อมโทรมและที่สาธารณะ 5.4 แนวทาง ปรับปรุงสวนสาธารณะประจำตำบล 5.5 แนวทาง ขยายเพาะพันธุ์ปลาในหนองน้ำสาธารณะทุกหมู่บ้านในตำบล 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 6.1 แนวทาง พัฒนาด้านการศึกษา 6.2 แนวทาง ส่งเสริมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 6.3 แนวทาง ส่งเสริมสืบทอดองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ศูนย์กลางการศึกษาวัฒนธรรมในกลุ่มประชาคมอาเซียน 6.4 แนวทาง พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 6.5 พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1)วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก โครงสร้างพื้นฐานดี มีการศึกษาก้าวหน้า เสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดำรงไว้ซึ่งวัฒน 2)ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น 1.1 แนวทาง ก่อสร้างถนน คสล. 1.2 แนวทาง ถนนลาดยาง 1.3 แนวทาง ถนนลูกรัง 1.4 แนวทาง ก่อสร้างถนนดิน 1.5 แนวทาง ก่อสร้างสะพาน 1.6 แนวทาง ก่อสร้างราง,ร่อง,ท่อระบายน้ำ 1.7 แนวทาง ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ขยายท่อเมนประปา 1.8 แนวทาง ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน 1.9 แนวทาง ขยาย/ปรับปรุงไหล่ทางถนน ทางแยกทางร่วมถนน 1.10 แนวทาง ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 2.1 แนวทาง ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคระบาด และโรคติดต่อ 2.2 แนวทาง พัฒนาส่งเสริมเด็กแรกเกิด/ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส 2.3 แนวทาง รักษาความสะอาดของชุมชน 2.4 แนวทาง พัฒนาคุณภาพชีวิต 2.5 แนวทาง พัฒนาส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย 2.6 แนวทาง ป้องกันช่วยเหลือภัยด้านยาเสพติด 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 3.1 แนวทาง ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ 3.2 แนวทาง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.3 แนวทาง การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 3.4 แนวทาง การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3.5 แนวทาง พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 4.1 แนวทาง ส่งเสริม/พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ ฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพ 4.2 แนวทาง จัดตั้งศูนย์(OTOP) ประจำตำบล ขยายตลาดชุมชน 4.3 แนวทาง พัฒนาด้านการท่องเที่ยว 4.4 แนวทาง ส่งเสริมพัฒนาพืชพันธุ์และผลผลิตทางการเกษตร 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.1 แนวทาง พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 5.2 แนวทาง ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ และเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 5.3 แนวทาง ปลูกต้นไม้ในป่าเสื่อมโทรมและที่สาธารณะ 5.4 แนวทาง ปรับปรุงสวนสาธารณะประจำตำบล 5.5 แนวทาง ขยายเพาะพันธุ์ปลาในหนองน้ำสาธารณะทุกหมู่บ้านในตำบล 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 6.1 แนวทาง พัฒนาด้านการศึกษา 6.2 แนวทาง ส่งเสริมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 6.3 แนวทาง ส่งเสริมสืบทอดองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ศูนย์กลางการศึกษาวัฒนธรรมในกลุ่มประชาคมอาเซียน 6.4 แนวทาง พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 6.5 พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ ../add_file/1)วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก โครงสร้างพื้นฐานดี มีการศึกษาก้าวหน้า เสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดำรงไว้ซึ่งวัฒน 2)ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น 1.1 แนวทาง ก่อสร้างถนน คสล. 1.2 แนวทาง ถนนลาดยาง 1.3 แนวทาง ถนนลูกรัง 1.4 แนวทาง ก่อสร้างถนนดิน 1.5 แนวทาง ก่อสร้างสะพาน 1.6 แนวทาง ก่อสร้างราง,ร่อง,ท่อระบายน้ำ 1.7 แนวทาง ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ขยายท่อเมนประปา 1.8 แนวทาง ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน 1.9 แนวทาง ขยาย/ปรับปรุงไหล่ทางถนน ทางแยกทางร่วมถนน 1.10 แนวทาง ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 2.1 แนวทาง ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคระบาด และโรคติดต่อ 2.2 แนวทาง พัฒนาส่งเสริมเด็กแรกเกิด/ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส 2.3 แนวทาง รักษาความสะอาดของชุมชน 2.4 แนวทาง พัฒนาคุณภาพชีวิต 2.5 แนวทาง พัฒนาส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย 2.6 แนวทาง ป้องกันช่วยเหลือภัยด้านยาเสพติด 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 3.1 แนวทาง ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ 3.2 แนวทาง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.3 แนวทาง การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 3.4 แนวทาง การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3.5 แนวทาง พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 4.1 แนวทาง ส่งเสริม/พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ ฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพ 4.2 แนวทาง จัดตั้งศูนย์(OTOP) ประจำตำบล ขยายตลาดชุมชน 4.3 แนวทาง พัฒนาด้านการท่องเที่ยว 4.4 แนวทาง ส่งเสริมพัฒนาพืชพันธุ์และผลผลิตทางการเกษตร 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.1 แนวทาง พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 5.2 แนวทาง ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ และเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 5.3 แนวทาง ปลูกต้นไม้ในป่าเสื่อมโทรมและที่สาธารณะ 5.4 แนวทาง ปรับปรุงสวนสาธารณะประจำตำบล 5.5 แนวทาง ขยายเพาะพันธุ์ปลาในหนองน้ำสาธารณะทุกหมู่บ้านในตำบล 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 6.1 แนวทาง พัฒนาด้านการศึกษา 6.2 แนวทาง ส่งเสริมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 6.3 แนวทาง ส่งเสริมสืบทอดองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ศูนย์กลางการศึกษาวัฒนธรรมในกลุ่มประชาคมอาเซียน 6.4 แนวทาง พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 6.5 พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : bGVD8b1Sun102717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : "โครงสร้างพื้นฐานดี มีการศึกษาก้าวหน้า เสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม" file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: "โครงสร้างพื้นฐานดี มีการศึกษาก้าวหน้า เสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม" ../add_file/ "โครงสร้างพื้นฐานดี มีการศึกษาก้าวหน้า เสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม"
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกเป็นเขตการปกครองของสุวรรณภุมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากร้อยเอ็ดประมาณ 71 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก มีพื้นที่โดยประมาณ 52.34 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,71250 ไร่ โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสูง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่ราบใช้เป็นที่ตั้งชุมชนและพิ้นที่เกษตรกรรมโดยมีหนองน้ำใหญ่และคลองส่งน้ำในตำบลเพื่อใช้ในการเกษตร เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดเขต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศใต้ ติดเขต องค์การบริการส่วนตำบลหัวช้าง อำเถอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันออก ติดเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันตก ติดเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อาชีพ อาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริม ปลูกยางพารา มันสำปะหลัง ทำการประมง หัตถกรรม สาธารณูปโภค มีไฟฟ้า ประปา ครบทุกหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกเป็นเขตการปกครองของสุวรรณภุมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากร้อยเอ็ดประมาณ 71 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก มีพื้นที่โดยประมาณ 52.34 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,71250 ไร่ จำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่ โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสูง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่ราบใช้เป็นที่ตั้งชุมชนและพิ้นที่เกษตรกรรมโดยมีหนองน้ำใหญ่และคลองส่งน้ำในตำบลเพื่อใช้ในการเกษตร เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดเขต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศใต้ ติดเขต องค์การบริการส่วนตำบลหัวช้าง อำเถอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันออก ติดเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันตก ติดเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อาชีพ อาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริม ปลูกยางพารา มันสำปะหลัง ทำการประมง หัตถกรรม สาธารณูปโภค มีไฟฟ้า ประปา ครบทุกหมู่บ้าน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกเป็นเขตการปกครองของสุวรรณภุมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากร้อยเอ็ดประมาณ 71 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก มีพื้นที่โดยประมาณ 52.34 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,71250 ไร่ โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสูง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่ราบใช้เป็นที่ตั้งชุมชนและพิ้นที่เกษตรกรรมโดยมีหนองน้ำใหญ่และคลองส่งน้ำในตำบลเพื่อใช้ในการเกษตร เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดเขต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศใต้ ติดเขต องค์การบริการส่วนตำบลหัวช้าง อำเถอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันออก ติดเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันตก ติดเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อาชีพ อาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริม ปลูกยางพารา มันสำปะหลัง ทำการประมง หัตถกรรม สาธารณูปโภค มีไฟฟ้า ประปา ครบทุกหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกเป็นเขตการปกครองของสุวรรณภุมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากร้อยเอ็ดประมาณ 71 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก มีพื้นที่โดยประมาณ 52.34 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,71250 ไร่ จำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่ โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสูง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่ราบใช้เป็นที่ตั้งชุมชนและพิ้นที่เกษตรกรรมโดยมีหนองน้ำใหญ่และคลองส่งน้ำในตำบลเพื่อใช้ในการเกษตร เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดเขต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศใต้ ติดเขต องค์การบริการส่วนตำบลหัวช้าง อำเถอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันออก ติดเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันตก ติดเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อาชีพ อาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริม ปลูกยางพารา มันสำปะหลัง ทำการประมง หัตถกรรม สาธารณูปโภค มีไฟฟ้า ประปา ครบทุกหมู่บ้าน ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกเป็นเขตการปกครองของสุวรรณภุมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากร้อยเอ็ดประมาณ 71 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก มีพื้นที่โดยประมาณ 52.34 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,71250 ไร่ โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสูง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่ราบใช้เป็นที่ตั้งชุมชนและพิ้นที่เกษตรกรรมโดยมีหนองน้ำใหญ่และคลองส่งน้ำในตำบลเพื่อใช้ในการเกษตร เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดเขต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศใต้ ติดเขต องค์การบริการส่วนตำบลหัวช้าง อำเถอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันออก ติดเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันตก ติดเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อาชีพ อาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริม ปลูกยางพารา มันสำปะหลัง ทำการประมง หัตถกรรม สาธารณูปโภค มีไฟฟ้า ประปา ครบทุกหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกเป็นเขตการปกครองของสุวรรณภุมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากร้อยเอ็ดประมาณ 71 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก มีพื้นที่โดยประมาณ 52.34 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,71250 ไร่ จำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่ โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสูง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่ราบใช้เป็นที่ตั้งชุมชนและพิ้นที่เกษตรกรรมโดยมีหนองน้ำใหญ่และคลองส่งน้ำในตำบลเพื่อใช้ในการเกษตร เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดเขต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศใต้ ติดเขต องค์การบริการส่วนตำบลหัวช้าง อำเถอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันออก ติดเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันตก ติดเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อาชีพ อาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริม ปลูกยางพารา มันสำปะหลัง ทำการประมง หัตถกรรม สาธารณูปโภค มีไฟฟ้า ประปา ครบทุกหมู่บ้าน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ที่ดิน หมายถึง พื้นที่ดินรวมถึงภูเขาและแหล่งน้ำด้วย เจ้าของที่ดินหมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธ์ในที่ดิน๖ (สำรวจใหม่) ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.) ภายในเดือนมกราคม (สำรวจใหม่ทุกระยะ 4 ปี) เสียภาษีภายในเดือนมกราคม-เมษายนของทุกปี หรือภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมินคำนวณราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ดินกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี x กับอัตราภาษีเนื้อที่ดินเพื่อคำนวณภาษี (ไร่=เนื้อที่ครอบครอง-เนื้อที่ลดหย่อน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ที่ดิน หมายถึง พื้นที่ดินรวมถึงภูเขาและแหล่งน้ำด้วย เจ้าของที่ดินหมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธ์ในที่ดิน๖ (สำรวจใหม่) ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.) ภายในเดือนมกราคม (สำรวจใหม่ทุกระยะ 4 ปี) เสียภาษีภายในเดือนมกราคม-เมษายนของทุกปี หรือภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมินคำนวณราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ดินกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี x กับอัตราภาษีเนื้อที่ดินเพื่อคำนวณภาษี (ไร่=เนื้อที่ครอบครอง-เนื้อที่ลดหย่อน ../add_file/ที่ดิน หมายถึง พื้นที่ดินรวมถึงภูเขาและแหล่งน้ำด้วย เจ้าของที่ดินหมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธ์ในที่ดิน๖ (สำรวจใหม่) ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.) ภายในเดือนมกราคม (สำรวจใหม่ทุกระยะ 4 ปี) เสียภาษีภายในเดือนมกราคม-เมษายนของทุกปี หรือภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมินคำนวณราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ดินกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี x กับอัตราภาษีเนื้อที่ดินเพื่อคำนวณภาษี (ไร่=เนื้อที่ครอบครอง-เนื้อที่ลดหย่อน
ชื่อไฟล์ : - โทษทางแพ่ง * ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในเวลากำหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษี * ยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของภาษี * แจ้งจำนวนเนื้อที่ไม่ถูกต้องให้เสียเงินเพิ่ม 1 เท่าของภาษี * ไม่ชำระภาษีในกำหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี - โทษทางอาญา * พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบำรุงท้องที่โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ * ไม่ยอมชี้เขตหรือไม่ยอมแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินโทษจำคุก 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ * ขัดขวางเจ้าพนักงานโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท * ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าหน้าที่โทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - โทษทางแพ่ง * ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในเวลากำหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษี * ยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของภาษี * แจ้งจำนวนเนื้อที่ไม่ถูกต้องให้เสียเงินเพิ่ม 1 เท่าของภาษี * ไม่ชำระภาษีในกำหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี - โทษทางอาญา * พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบำรุงท้องที่โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ * ไม่ยอมชี้เขตหรือไม่ยอมแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินโทษจำคุก 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ * ขัดขวางเจ้าพนักงานโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท * ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าหน้าที่โทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ ../add_file/- โทษทางแพ่ง * ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในเวลากำหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษี * ยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของภาษี * แจ้งจำนวนเนื้อที่ไม่ถูกต้องให้เสียเงินเพิ่ม 1 เท่าของภาษี * ไม่ชำระภาษีในกำหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี - โทษทางอาญา * พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบำรุงท้องที่โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ * ไม่ยอมชี้เขตหรือไม่ยอมแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินโทษจำคุก 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ * ขัดขวางเจ้าพนักงานโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท * ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าหน้าที่โทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ
ชื่อไฟล์ : หมายถึง ภาษีจัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดิน ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น โรงเรือน หมายถึง บ้าน ตึกแถว อาคาร ร้านค้า สำนักงานบริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนต์ โรงพยาบาล โรงเรียน แฟลต สนามมวย สนามม้า คลังสินค้า หอพัก ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือน และที่ดินคือเจ้าของทรัพย์สิน ค่าภาษีผู้เสียภาษีชำระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปีของทรัพย์สินในอัตราร้อยละ 12.5 ต่อปี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หมายถึง ภาษีจัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดิน ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น โรงเรือน หมายถึง บ้าน ตึกแถว อาคาร ร้านค้า สำนักงานบริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนต์ โรงพยาบาล โรงเรียน แฟลต สนามมวย สนามม้า คลังสินค้า หอพัก ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือน และที่ดินคือเจ้าของทรัพย์สิน ค่าภาษีผู้เสียภาษีชำระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปีของทรัพย์สินในอัตราร้อยละ 12.5 ต่อปี ../add_file/หมายถึง ภาษีจัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดิน ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น โรงเรือน หมายถึง บ้าน ตึกแถว อาคาร ร้านค้า สำนักงานบริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนต์ โรงพยาบาล โรงเรียน แฟลต สนามมวย สนามม้า คลังสินค้า หอพัก ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือน และที่ดินคือเจ้าของทรัพย์สิน ค่าภาษีผู้เสียภาษีชำระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปีของทรัพย์สินในอัตราร้อยละ 12.5 ต่อปี
ชื่อไฟล์ : 1.เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแจ้งรายการทรัพย์สิน (แบบ ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 2.เจ้าหน้าที่จะทำการประเมินค่าภาษี 3. เสียภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินหรือยื่นแบบ (ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี) 4. หากไม่เสียภาษีภายในกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้ "- เสียภาษีไม่เกิน 1 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีค้าง "- เสียาษีไม่เกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีค้าง "- เสียภาษีไม่เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีค้าง "- เสียภาษีไม่เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีค้าง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1.เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแจ้งรายการทรัพย์สิน (แบบ ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 2.เจ้าหน้าที่จะทำการประเมินค่าภาษี 3. เสียภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินหรือยื่นแบบ (ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี) 4. หากไม่เสียภาษีภายในกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้ "- เสียภาษีไม่เกิน 1 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีค้าง "- เสียาษีไม่เกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีค้าง "- เสียภาษีไม่เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีค้าง "- เสียภาษีไม่เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีค้าง ../add_file/1.เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแจ้งรายการทรัพย์สิน (แบบ ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 2.เจ้าหน้าที่จะทำการประเมินค่าภาษี 3. เสียภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินหรือยื่นแบบ (ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี) 4. หากไม่เสียภาษีภายในกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้ "- เสียภาษีไม่เกิน 1 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีค้าง "- เสียาษีไม่เกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีค้าง "- เสียภาษีไม่เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีค้าง "- เสียภาษีไม่เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีค้าง
ชื่อไฟล์ : ไม่ยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) ภายในกำหนดปรับ 200 บาท (มาตรา 46) แจ้งข้อความเท็จโดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงภาษี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนปรับไม่เกิน 500 ความหมายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมาย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ไม่ยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) ภายในกำหนดปรับ 200 บาท (มาตรา 46) แจ้งข้อความเท็จโดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงภาษี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนปรับไม่เกิน 500 ความหมายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมาย ../add_file/ไม่ยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) ภายในกำหนดปรับ 200 บาท (มาตรา 46) แจ้งข้อความเท็จโดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงภาษี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนปรับไม่เกิน 500 ความหมายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมาย
ชื่อไฟล์ : 1. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแจ้งรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 2. เจ้าหน้าที่จะทำการประเมินค่าภาษี 3. เสียภาษีภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง ( ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ) 4. หากไม่เสียภาษีในกำหนดต้องเสียภาษีเงินเพิ่มดังนี้ "- เสียภาษีไม่เกิน 1 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีค้าง "- เสียภาษีไม่เกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อลละ 5 ของค่าภาษีค้าง "- เสียภาษีไม่เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อลละ 7.5 ของค่าภาษีค้าง "- เสียภาษีไม่เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อลละ 10 ของค่าภาษีค้าง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแจ้งรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 2. เจ้าหน้าที่จะทำการประเมินค่าภาษี 3. เสียภาษีภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง ( ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ) 4. หากไม่เสียภาษีในกำหนดต้องเสียภาษีเงินเพิ่มดังนี้ "- เสียภาษีไม่เกิน 1 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีค้าง "- เสียภาษีไม่เกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อลละ 5 ของค่าภาษีค้าง "- เสียภาษีไม่เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อลละ 7.5 ของค่าภาษีค้าง "- เสียภาษีไม่เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อลละ 10 ของค่าภาษีค้าง ../add_file/1. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแจ้งรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 2. เจ้าหน้าที่จะทำการประเมินค่าภาษี 3. เสียภาษีภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง ( ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ) 4. หากไม่เสียภาษีในกำหนดต้องเสียภาษีเงินเพิ่มดังนี้ "- เสียภาษีไม่เกิน 1 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีค้าง "- เสียภาษีไม่เกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อลละ 5 ของค่าภาษีค้าง "- เสียภาษีไม่เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อลละ 7.5 ของค่าภาษีค้าง "- เสียภาษีไม่เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อลละ 10 ของค่าภาษีค้าง
ชื่อไฟล์ : ไม่ยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) ภายในกำหนดปรับ 200 บาท (มาตรา 46) แจ้งข้อความเท็จโดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงภาษีต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 500 ความหมายป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายในการประกอบการค้าเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพเครื่องหมาย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ไม่ยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) ภายในกำหนดปรับ 200 บาท (มาตรา 46) แจ้งข้อความเท็จโดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงภาษีต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 500 ความหมายป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายในการประกอบการค้าเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพเครื่องหมาย ../add_file/ไม่ยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) ภายในกำหนดปรับ 200 บาท (มาตรา 46) แจ้งข้อความเท็จโดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงภาษีต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 500 ความหมายป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายในการประกอบการค้าเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพเครื่องหมาย
ชื่อไฟล์ : 1. เจ้าของป้าย 2. ผู้ครอบครองป้ายหรือเจ้าของป้ายหรือเจ้าของที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้ง การคำนวณพื้นที่ป้ายอัตราค่าป้าย ป้ายที่มีขอบเขตคำนวณดังนี้ ส่วนกว้างที่สุด x ส่วนยาวที่สุดของป้ายนั้นป้ายที่ไม่มีขอบเขตคำนวณดังนี้ให้ถือตัวอักษรภาพที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพื่อกำหนดส่วนกว้างที่สุดยาวที่สุด อัตราภาษีป้าย แบ่งเป็น 3 อัตรา ลักษณะ ราคา(บาท) 1. อักษรไทยล้วน 30 บาท/500 ตร.ซม. 2.อักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมาย 20 บาท/500 ตร.ซม. 3. ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยหรืออักษรไทย อยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ 40 บาท/500 ตร.ซม. *** ป้ายใดที่เสียต่ำกว่า 200 บาทให้เสีย 200 บาท *** file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1. เจ้าของป้าย 2. ผู้ครอบครองป้ายหรือเจ้าของป้ายหรือเจ้าของที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้ง การคำนวณพื้นที่ป้ายอัตราค่าป้าย ป้ายที่มีขอบเขตคำนวณดังนี้ ส่วนกว้างที่สุด x ส่วนยาวที่สุดของป้ายนั้นป้ายที่ไม่มีขอบเขตคำนวณดังนี้ให้ถือตัวอักษรภาพที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพื่อกำหนดส่วนกว้างที่สุดยาวที่สุด อัตราภาษีป้าย แบ่งเป็น 3 อัตรา ลักษณะ ราคา(บาท) 1. อักษรไทยล้วน 30 บาท/500 ตร.ซม. 2.อักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมาย 20 บาท/500 ตร.ซม. 3. ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยหรืออักษรไทย อยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ 40 บาท/500 ตร.ซม. *** ป้ายใดที่เสียต่ำกว่า 200 บาทให้เสีย 200 บาท *** ../add_file/1. เจ้าของป้าย 2. ผู้ครอบครองป้ายหรือเจ้าของป้ายหรือเจ้าของที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้ง การคำนวณพื้นที่ป้ายอัตราค่าป้าย ป้ายที่มีขอบเขตคำนวณดังนี้ ส่วนกว้างที่สุด x ส่วนยาวที่สุดของป้ายนั้นป้ายที่ไม่มีขอบเขตคำนวณดังนี้ให้ถือตัวอักษรภาพที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพื่อกำหนดส่วนกว้างที่สุดยาวที่สุด อัตราภาษีป้าย แบ่งเป็น 3 อัตรา ลักษณะ ราคา(บาท) 1. อักษรไทยล้วน 30 บาท/500 ตร.ซม. 2.อักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมาย 20 บาท/500 ตร.ซม. 3. ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยหรืออักษรไทย อยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ 40 บาท/500 ตร.ซม. *** ป้ายใดที่เสียต่ำกว่า 200 บาทให้เสีย 200 บาท ***
ชื่อไฟล์ : 1. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) พร้อมหลักฐานภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 2. พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินค่าภาษีป้าย 3. เสียภาษีป้ายภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 4. ไม่เสียภาษีภายในกำหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษีป้าย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) พร้อมหลักฐานภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 2. พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินค่าภาษีป้าย 3. เสียภาษีป้ายภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 4. ไม่เสียภาษีภายในกำหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษีป้าย ../add_file/1. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) พร้อมหลักฐานภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 2. พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินค่าภาษีป้าย 3. เสียภาษีป้ายภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 4. ไม่เสียภาษีภายในกำหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษีป้าย
ชื่อไฟล์ : ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) ปรับตั้งแต่ 5,000-10,000บาท (มาตรา 35) แจ้งข้อความเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) ปรับตั้งแต่ 5,000-10,000บาท (มาตรา 35) แจ้งข้อความเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ../add_file/ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) ปรับตั้งแต่ 5,000-10,000บาท (มาตรา 35) แจ้งข้อความเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ชื่อไฟล์ : คำขวัญตำบลช้างเผือก ช้างเผือกคู่บ้าน พุทธบาลมุณีคู่เมือง งามรุ่งเรืองโบสถ์หินเก่า ตำนานเล่าหนองท่าจอก บ่งบอกแหล่งสมบูรณ์ งามอดุลย์พระธาตุอรหันต์ เที่ยวสุขสันต์ป่าดงทำเล มนต์เสน่ห์ตำบลช้างเผือก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำขวัญตำบลช้างเผือก ช้างเผือกคู่บ้าน พุทธบาลมุณีคู่เมือง งามรุ่งเรืองโบสถ์หินเก่า ตำนานเล่าหนองท่าจอก บ่งบอกแหล่งสมบูรณ์ งามอดุลย์พระธาตุอรหันต์ เที่ยวสุขสันต์ป่าดงทำเล มนต์เสน่ห์ตำบลช้างเผือก ../add_file/ คำขวัญตำบลช้างเผือก ช้างเผือกคู่บ้าน พุทธบาลมุณีคู่เมือง งามรุ่งเรืองโบสถ์หินเก่า ตำนานเล่าหนองท่าจอก บ่งบอกแหล่งสมบูรณ์ งามอดุลย์พระธาตุอรหันต์ เที่ยวสุขสันต์ป่าดงทำเล มนต์เสน่ห์ตำบลช้างเผือก
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1. ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล ตำบลช้างเผือกแยกมาจากตำบลหัวช้างเมื่อปี พ.ศ. 2524 เพื่อให้การปกครองเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ เหตุที่ตั้งชื่อว่าช้างเผือกเพราะมีคนเล่าว่า นานมาแล้วมีช้างเผือกอยู่เชือกหนึ่งได้พลัดหลงมาตายที่ป่าดงหลิง ซึ่งอยู่ตำบลช้างเผือกในปัจจุบันจึงเรียกว่าตำบลช้างเผือกตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก มีพื้นที่ 52.34 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,712.50 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอสุวรรณภูมิ ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 18 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ 71 กิโลเมตร ตำบลช้างเผือก แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ประกอบด้วยบ้านเปลือย หมู่ที่ 1 , บ้านแดง หมู่ที่ 2 , บ้านช้างเผือก หมู่ที่ 3 , บ้านขี้กา หมู่ที่ 4 , บ้านหนองบั่ว หมู่ที่ 5 , บ้านค้อ หมู่ที่ 6 , บ้านคำพรินทร์ หมู่ที่ 7 , บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 , บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 9 , บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 10 และบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 11 มีเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลจำปาขันธ์ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลหัวช้างและตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกมีประชากรจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,791 คน แยกเป็น ชาย 3,350 คน หญิง 3,441 คน (ที่มา สำนักทะเบียนราษฎร์ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1. ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล ตำบลช้างเผือกแยกมาจากตำบลหัวช้างเมื่อปี พ.ศ. 2524 เพื่อให้การปกครองเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ เหตุที่ตั้งชื่อว่าช้างเผือกเพราะมีคนเล่าว่า นานมาแล้วมีช้างเผือกอยู่เชือกหนึ่งได้พลัดหลงมาตายที่ป่าดงหลิง ซึ่งอยู่ตำบลช้างเผือกในปัจจุบันจึงเรียกว่าตำบลช้างเผือกตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก มีพื้นที่ 52.34 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,712.50 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอสุวรรณภูมิ ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 18 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ 71 กิโลเมตร ตำบลช้างเผือก แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ประกอบด้วยบ้านเปลือย หมู่ที่ 1 , บ้านแดง หมู่ที่ 2 , บ้านช้างเผือก หมู่ที่ 3 , บ้านขี้กา หมู่ที่ 4 , บ้านหนองบั่ว หมู่ที่ 5 , บ้านค้อ หมู่ที่ 6 , บ้านคำพรินทร์ หมู่ที่ 7 , บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 , บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 9 , บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 10 และบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 11 มีเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลจำปาขันธ์ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลหัวช้างและตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกมีประชากรจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,791 คน แยกเป็น ชาย 3,350 คน หญิง 3,441 คน (ที่มา สำนักทะเบียนราษฎร์ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ../add_file/สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1. ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล ตำบลช้างเผือกแยกมาจากตำบลหัวช้างเมื่อปี พ.ศ. 2524 เพื่อให้การปกครองเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ เหตุที่ตั้งชื่อว่าช้างเผือกเพราะมีคนเล่าว่า นานมาแล้วมีช้างเผือกอยู่เชือกหนึ่งได้พลัดหลงมาตายที่ป่าดงหลิง ซึ่งอยู่ตำบลช้างเผือกในปัจจุบันจึงเรียกว่าตำบลช้างเผือกตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก มีพื้นที่ 52.34 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,712.50 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอสุวรรณภูมิ ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 18 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ 71 กิโลเมตร ตำบลช้างเผือก แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ประกอบด้วยบ้านเปลือย หมู่ที่ 1 , บ้านแดง หมู่ที่ 2 , บ้านช้างเผือก หมู่ที่ 3 , บ้านขี้กา หมู่ที่ 4 , บ้านหนองบั่ว หมู่ที่ 5 , บ้านค้อ หมู่ที่ 6 , บ้านคำพรินทร์ หมู่ที่ 7 , บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 , บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 9 , บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 10 และบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 11 มีเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลจำปาขันธ์ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลหัวช้างและตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกมีประชากรจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,791 คน แยกเป็น ชาย 3,350 คน หญิง 3,441 คน (ที่มา สำนักทะเบียนราษฎร์ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ชื่อไฟล์ : การพัฒนาส่วนราชการให้เป็น“องค์การแห่งการเรียนรู้” โดยอาศัยกระบวนการ “การจัดการความรู้” ในยุคที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนราชการต้องสร้างให้ข้าราชการในส่วนราชการมีความรู้ เข้มแข็งและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยผลักดันส่วนราชการให้บรรลุผล ตามยุทธศาสตร์30โดยในขั้นตอนของการแปลงแผนการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติจริงนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการที่จะช่วยผลักดันสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 1. การปรับโครงสร้างองค์การพื้นฐานเพื่อรองรับบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้สะดวก เช่น สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ 2. การปรับขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็ว และกระชับมากขึ้น เพื่อเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น 3. การพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ มีระบบการยกย่องชมเชย และการให้รางวัลที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ และมีวัฒนธรรมการทำงานเชิงรุก และวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์การ 4. ปรับกฎระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 1 การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฺฎิบัติงาน โดยยึดมั่นตามหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล - ประกาศคุณธรรมจริยธรรม - แนวทางปฏิบัติด้านคุณธรรมจริยธรรม - ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น - ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ - นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี - แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 2 การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล - คู่มือการสวัสดิ์การพนักงานส่วนตำบล - คู่มืองานสารบรรณ - คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ - คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี - คู่มือการจัดทำงบประมาณ - คู่มือการปฏิบัติงานกองทุกหลักประกันสุขภาพ - คู่มือเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ - คู่มือปฏิบัติงานความรับผิดทางละะเมิด - ตัวอย่างคำสั่งบริหารงานบุคคล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การพัฒนาส่วนราชการให้เป็น“องค์การแห่งการเรียนรู้” โดยอาศัยกระบวนการ “การจัดการความรู้” ในยุคที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนราชการต้องสร้างให้ข้าราชการในส่วนราชการมีความรู้ เข้มแข็งและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยผลักดันส่วนราชการให้บรรลุผล ตามยุทธศาสตร์30โดยในขั้นตอนของการแปลงแผนการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติจริงนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการที่จะช่วยผลักดันสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 1. การปรับโครงสร้างองค์การพื้นฐานเพื่อรองรับบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้สะดวก เช่น สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ 2. การปรับขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็ว และกระชับมากขึ้น เพื่อเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น 3. การพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ มีระบบการยกย่องชมเชย และการให้รางวัลที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ และมีวัฒนธรรมการทำงานเชิงรุก และวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์การ 4. ปรับกฎระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 1 การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฺฎิบัติงาน โดยยึดมั่นตามหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล - ประกาศคุณธรรมจริยธรรม - แนวทางปฏิบัติด้านคุณธรรมจริยธรรม - ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น - ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ - นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี - แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 2 การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล - คู่มือการสวัสดิ์การพนักงานส่วนตำบล - คู่มืองานสารบรรณ - คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ - คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี - คู่มือการจัดทำงบประมาณ - คู่มือการปฏิบัติงานกองทุกหลักประกันสุขภาพ - คู่มือเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ - คู่มือปฏิบัติงานความรับผิดทางละะเมิด - ตัวอย่างคำสั่งบริหารงานบุคคล ../add_file/การพัฒนาส่วนราชการให้เป็น“องค์การแห่งการเรียนรู้” โดยอาศัยกระบวนการ “การจัดการความรู้” ในยุคที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนราชการต้องสร้างให้ข้าราชการในส่วนราชการมีความรู้ เข้มแข็งและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยผลักดันส่วนราชการให้บรรลุผล ตามยุทธศาสตร์30โดยในขั้นตอนของการแปลงแผนการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติจริงนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการที่จะช่วยผลักดันสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 1. การปรับโครงสร้างองค์การพื้นฐานเพื่อรองรับบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้สะดวก เช่น สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ 2. การปรับขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็ว และกระชับมากขึ้น เพื่อเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น 3. การพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ มีระบบการยกย่องชมเชย และการให้รางวัลที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ และมีวัฒนธรรมการทำงานเชิงรุก และวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์การ 4. ปรับกฎระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 1 การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฺฎิบัติงาน โดยยึดมั่นตามหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล - ประกาศคุณธรรมจริยธรรม - แนวทางปฏิบัติด้านคุณธรรมจริยธรรม - ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น - ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ - นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี - แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 2 การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล - คู่มือการสวัสดิ์การพนักงานส่วนตำบล - คู่มืองานสารบรรณ - คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ - คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี - คู่มือการจัดทำงบประมาณ - คู่มือการปฏิบัติงานกองทุกหลักประกันสุขภาพ - คู่มือเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ - คู่มือปฏิบัติงานความรับผิดทางละะเมิด - ตัวอย่างคำสั่งบริหารงานบุคคล
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1. องค์ความรู้ภายในองค์กร ความรู้ภายในองค์กร - แผนพัฒนาบุคลากร 2. องค์ความรู้ภายนอกองค์กร ความรู้ภายนอกองค์กร - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริการราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1. องค์ความรู้ภายในองค์กร ความรู้ภายในองค์กร - แผนพัฒนาบุคลากร 2. องค์ความรู้ภายนอกองค์กร ความรู้ภายนอกองค์กร - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริการราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ../add_file/1. องค์ความรู้ภายในองค์กร ความรู้ภายในองค์กร - แผนพัฒนาบุคลากร 2. องค์ความรู้ภายนอกองค์กร ความรู้ภายนอกองค์กร - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริการราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ม.7 บ้านคำพรินทร์ ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45130 โทรศัพท์ : 043-030169 โทรสาร : 043-030169 E-mail : changpuek2546@hotmail.com เว็บไซต์ : https://www.changpuek101.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ม.7 บ้านคำพรินทร์ ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45130 โทรศัพท์ : 043-030169 โทรสาร : 043-030169 E-mail : changpuek2546@hotmail.com เว็บไซต์ : https://www.changpuek101.go.th ../add_file/ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ม.7 บ้านคำพรินทร์ ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45130 โทรศัพท์ : 043-030169 โทรสาร : 043-030169 E-mail : changpuek2546@hotmail.com เว็บไซต์ : https://www.changpuek101.go.th
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00น. ณ.อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก โดยมีกิจกรรมการออกหน่วยเคลื่อนที่ ดังนี้,...... 1.การให้บริการทำหมันสุนัข/แมว โดยไม่คิดค่าบริการ 2.ให้บริการฉีดวัคซีนและยากำจัดเห็บหมัด สำหรับสัตว์ที่นำมาผ่าตัดทำหมัน จำนวน100 ตัว โดยไม่คิดค่าบริการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00น. ณ.อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก โดยมีกิจกรรมการออกหน่วยเคลื่อนที่ ดังนี้,...... 1.การให้บริการทำหมันสุนัข/แมว โดยไม่คิดค่าบริการ 2.ให้บริการฉีดวัคซีนและยากำจัดเห็บหมัด สำหรับสัตว์ที่นำมาผ่าตัดทำหมัน จำนวน100 ตัว โดยไม่คิดค่าบริการ ../add_file/ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00น. ณ.อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก โดยมีกิจกรรมการออกหน่วยเคลื่อนที่ ดังนี้,...... 1.การให้บริการทำหมันสุนัข/แมว โดยไม่คิดค่าบริการ 2.ให้บริการฉีดวัคซีนและยากำจัดเห็บหมัด สำหรับสัตว์ที่นำมาผ่าตัดทำหมัน จำนวน100 ตัว โดยไม่คิดค่าบริการ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://www.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81-103197832265644/?ref=pages_you_manage file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81-103197832265644/?ref=pages_you_manage ../add_file/https://www.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81-103197832265644/?ref=pages_you_manage
ชื่อไฟล์ : ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง ส.อบต. นายกอบต. ตั้งแต่วันที่ 11-15 ต.ค. 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.ณ ที่ทำการอบต.ช้างเผือก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง ส.อบต. นายกอบต. ตั้งแต่วันที่ 11-15 ต.ค. 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.ณ ที่ทำการอบต.ช้างเผือก ../add_file/ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง ส.อบต. นายกอบต. ตั้งแต่วันที่ 11-15 ต.ค. 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.ณ ที่ทำการอบต.ช้างเผือก
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 ขอนแก่น ลงพื้นที่สำรวจบ่อขยะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 ขอนแก่น ลงพื้นที่สำรวจบ่อขยะ ../add_file/สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 ขอนแก่น ลงพื้นที่สำรวจบ่อขยะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ ../add_file/เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์อบต.ช้างเผือก ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565 ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู้ระบบบำบัดรักษา ผ่านระบบลงนามออนไลน์ -http://xn--y3cri.com/ -http://stopdrink.com/ -Application Smart อสม. file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์อบต.ช้างเผือก ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565 ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู้ระบบบำบัดรักษา ผ่านระบบลงนามออนไลน์ -http://xn--y3cri.com/ -http://stopdrink.com/ -Application Smart อสม. ../add_file/ประชาสัมพันธ์อบต.ช้างเผือก ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565 ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู้ระบบบำบัดรักษา ผ่านระบบลงนามออนไลน์ -http://xn--y3cri.com/ -http://stopdrink.com/ -Application Smart อสม.
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตำบลช้างเผือกเนื่องในวันเฉลิมพระชมนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม 2565 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 หมู่ที่ 1 บ้านเปลือย เวลา 09.00 น. file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตำบลช้างเผือกเนื่องในวันเฉลิมพระชมนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม 2565 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 หมู่ที่ 1 บ้านเปลือย เวลา 09.00 น. ../add_file/ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตำบลช้างเผือกเนื่องในวันเฉลิมพระชมนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม 2565 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 หมู่ที่ 1 บ้านเปลือย เวลา 09.00 น.
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเทโวแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 79 รูป ใันวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ขบวนเริ่มต้นตักบาตรเทโว ณ ถนนหน้าวัดบ้านเปลือยใหญ่ -ไทยเจริญ ตามถนนสายหลักตำบลช้างเผือก ถึงสามแยกหนองท่าจอก บ้านช้างเผือก เวลา 09.00 น ร่วมรับชมโครงการสืบสานประเพณีประกวดขับร้องทำนองสรภัญญะ ณ วัดบ้านช้างเผือก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเทโวแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 79 รูป ใันวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ขบวนเริ่มต้นตักบาตรเทโว ณ ถนนหน้าวัดบ้านเปลือยใหญ่ -ไทยเจริญ ตามถนนสายหลักตำบลช้างเผือก ถึงสามแยกหนองท่าจอก บ้านช้างเผือก เวลา 09.00 น ร่วมรับชมโครงการสืบสานประเพณีประกวดขับร้องทำนองสรภัญญะ ณ วัดบ้านช้างเผือก ../add_file/ขอเชิญประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเทโวแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 79 รูป ใันวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ขบวนเริ่มต้นตักบาตรเทโว ณ ถนนหน้าวัดบ้านเปลือยใหญ่ -ไทยเจริญ ตามถนนสายหลักตำบลช้างเผือก ถึงสามแยกหนองท่าจอก บ้านช้างเผือก เวลา 09.00 น ร่วมรับชมโครงการสืบสานประเพณีประกวดขับร้องทำนองสรภัญญะ ณ วัดบ้านช้างเผือก
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : #ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: #ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ../add_file/#ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565
ชื่อไฟล์ : i99.asia เว็บสล็อคออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia i99.asia เว็บสล็อคออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99.asia เว็บสล็อคออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia ../add_file/ i99.asia เว็บสล็อคออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : #ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ช้างเผือก ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้าย ประจำปี2566 ให้ประชาชนผู้ประกอบการ ที่แสดงหรือติดตั้งป้ายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ได้ทราบเบี้องต้น !! ดังนี้ค่ะ ✔️เจ้าของป้ายรายใหม่ มีหน้าที่ยื่นแบบ (ภ.ป.1)ภายใน15วัน นับแต่วันที่ติดตั้งป้าย⏰ ✔️เจ้าของป้ายรายเก่า มีหน้าที่ยื่นแบบ (ภ.ป.1)ภายในเดือนมีนาคมของปี ✔️ภาษีป้ายเสียเป็นรายปี ขั้นต่ำ 200 บาท ✔️ยกเว้นป้ายที่ติดตั้งปีแรก เสียตั้งแต่งวดที่ติดตั้งจนถึงงวดสุดท้ายของปี ดังนี้ มกราคม-มีนาคม คิด100% เมษายน-มิถุนายน คิด75% กรกฎาคม-กันยายน คิด50% ตุลาคม-ธันวาคม คิด25% ✔️อัตราภาษีป้าย (บาท/500ตารางเซนติเมตร) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการชำระภาษี แอดไลน์กลุ่ม ภาษีตำบลช้างเผือก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: #ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ช้างเผือก ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้าย ประจำปี2566 ให้ประชาชนผู้ประกอบการ ที่แสดงหรือติดตั้งป้ายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ได้ทราบเบี้องต้น !! ดังนี้ค่ะ ✔️เจ้าของป้ายรายใหม่ มีหน้าที่ยื่นแบบ (ภ.ป.1)ภายใน15วัน นับแต่วันที่ติดตั้งป้าย⏰ ✔️เจ้าของป้ายรายเก่า มีหน้าที่ยื่นแบบ (ภ.ป.1)ภายในเดือนมีนาคมของปี ✔️ภาษีป้ายเสียเป็นรายปี ขั้นต่ำ 200 บาท ✔️ยกเว้นป้ายที่ติดตั้งปีแรก เสียตั้งแต่งวดที่ติดตั้งจนถึงงวดสุดท้ายของปี ดังนี้ มกราคม-มีนาคม คิด100% เมษายน-มิถุนายน คิด75% กรกฎาคม-กันยายน คิด50% ตุลาคม-ธันวาคม คิด25% ✔️อัตราภาษีป้าย (บาท/500ตารางเซนติเมตร) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการชำระภาษี แอดไลน์กลุ่ม ภาษีตำบลช้างเผือก ../add_file/#ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ช้างเผือก ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้าย ประจำปี2566 ให้ประชาชนผู้ประกอบการ ที่แสดงหรือติดตั้งป้ายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ได้ทราบเบี้องต้น !! ดังนี้ค่ะ ✔️เจ้าของป้ายรายใหม่ มีหน้าที่ยื่นแบบ (ภ.ป.1)ภายใน15วัน นับแต่วันที่ติดตั้งป้าย⏰ ✔️เจ้าของป้ายรายเก่า มีหน้าที่ยื่นแบบ (ภ.ป.1)ภายในเดือนมีนาคมของปี ✔️ภาษีป้ายเสียเป็นรายปี ขั้นต่ำ 200 บาท ✔️ยกเว้นป้ายที่ติดตั้งปีแรก เสียตั้งแต่งวดที่ติดตั้งจนถึงงวดสุดท้ายของปี ดังนี้ มกราคม-มีนาคม คิด100% เมษายน-มิถุนายน คิด75% กรกฎาคม-กันยายน คิด50% ตุลาคม-ธันวาคม คิด25% ✔️อัตราภาษีป้าย (บาท/500ตารางเซนติเมตร) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการชำระภาษี แอดไลน์กลุ่ม ภาษีตำบลช้างเผือก
ชื่อไฟล์ : #ประชาสัมพันธ์โรงเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลช้างเผือก เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลช้างเผือก ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: #ประชาสัมพันธ์โรงเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลช้างเผือก เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลช้างเผือก ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ../add_file/#ประชาสัมพันธ์โรงเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลช้างเผือก เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลช้างเผือก ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ
ชื่อไฟล์ : i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย ../add_file/ i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/azrsfb file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/azrsfb ../add_file/ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/azrsfb
ชื่อไฟล์ : ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/azrsfb file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/azrsfb ../add_file/ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/azrsfb
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker ../add_file/ i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : คลิ๊กลิงค์ด้างล่างเพื่อตอบแบบประเมิน https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfuS2tsEvATUr.../viewform file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คลิ๊กลิงค์ด้างล่างเพื่อตอบแบบประเมิน https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfuS2tsEvATUr.../viewform ../add_file/คลิ๊กลิงค์ด้างล่างเพื่อตอบแบบประเมิน https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfuS2tsEvATUr.../viewform
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ซื้อไฟส่องถนนโซล่าเซลล์ LED ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๗๐ ชุด พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ซื้อไฟส่องถนนโซล่าเซลล์ LED ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๗๐ ชุด พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ซื้อไฟส่องถนนโซล่าเซลล์ LED ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๗๐ ชุด พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญชวนประชาชนร่วมโครงการสืบสานประเพณีประกวดการขับร้องทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป พร้อมร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวแด่พระสงฆ์ จำนวน 70 รูป ตามถนนสายหลักตำบลช้างเผือก เริ่มจากวัดบ้านเปลือยใหญ่ไทยเจริญถึงสามแยกหนองท่าจอก หมู่ที่ 3 ตำบลช้างเผือก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญชวนประชาชนร่วมโครงการสืบสานประเพณีประกวดการขับร้องทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป พร้อมร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวแด่พระสงฆ์ จำนวน 70 รูป ตามถนนสายหลักตำบลช้างเผือก เริ่มจากวัดบ้านเปลือยใหญ่ไทยเจริญถึงสามแยกหนองท่าจอก หมู่ที่ 3 ตำบลช้างเผือก ../add_file/ขอเชิญชวนประชาชนร่วมโครงการสืบสานประเพณีประกวดการขับร้องทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป พร้อมร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวแด่พระสงฆ์ จำนวน 70 รูป ตามถนนสายหลักตำบลช้างเผือก เริ่มจากวัดบ้านเปลือยใหญ่ไทยเจริญถึงสามแยกหนองท่าจอก หมู่ที่ 3 ตำบลช้างเผือก
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ด้วยสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ ได้ตรวจสอบบัญชีเงินนอกงบประมาณแล้วพบว่า มีเงินมัดจำรังวัดที่เจ้าของที่ดินวางไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินเหลือค้างบัญชีมานานเกิน 5 ปี จำนวน 314 ราย จึงขอความร่วมมือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ดินผู้มีรายชื่อในบัญชีทราบ และนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมใบเสร็จรับเงิน(ถ้ามี) ไปขอรับคืนเงินได้ ณ สำนักงานทืี่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ ภายใน 60 วัน นับแต่วันประกาศนี้ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ไปขอรับเงินคืน สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ จะได้นำเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี ส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดินตามระเบียบต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ ได้ตรวจสอบบัญชีเงินนอกงบประมาณแล้วพบว่า มีเงินมัดจำรังวัดที่เจ้าของที่ดินวางไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินเหลือค้างบัญชีมานานเกิน 5 ปี จำนวน 314 ราย จึงขอความร่วมมือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ดินผู้มีรายชื่อในบัญชีทราบ และนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมใบเสร็จรับเงิน(ถ้ามี) ไปขอรับคืนเงินได้ ณ สำนักงานทืี่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ ภายใน 60 วัน นับแต่วันประกาศนี้ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ไปขอรับเงินคืน สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ จะได้นำเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี ส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดินตามระเบียบต่อไป ../add_file/ด้วยสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ ได้ตรวจสอบบัญชีเงินนอกงบประมาณแล้วพบว่า มีเงินมัดจำรังวัดที่เจ้าของที่ดินวางไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินเหลือค้างบัญชีมานานเกิน 5 ปี จำนวน 314 ราย จึงขอความร่วมมือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ดินผู้มีรายชื่อในบัญชีทราบ และนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมใบเสร็จรับเงิน(ถ้ามี) ไปขอรับคืนเงินได้ ณ สำนักงานทืี่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ ภายใน 60 วัน นับแต่วันประกาศนี้ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ไปขอรับเงินคืน สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ จะได้นำเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี ส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดินตามระเบียบต่อไป
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เชิญชม ขบวนแห่กระทงสวยงามทั้ง 11 หมู่บ้านและหน่วยงานราชการ ชมการประกวดนางนพมาศและขวัญใจมหาชน ชมขบวนฟ้อนรำจากโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมและโรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เชิญชม ขบวนแห่กระทงสวยงามทั้ง 11 หมู่บ้านและหน่วยงานราชการ ชมการประกวดนางนพมาศและขวัญใจมหาชน ชมขบวนฟ้อนรำจากโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมและโรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ../add_file/ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เชิญชม ขบวนแห่กระทงสวยงามทั้ง 11 หมู่บ้านและหน่วยงานราชการ ชมการประกวดนางนพมาศและขวัญใจมหาชน ชมขบวนฟ้อนรำจากโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมและโรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/