messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานจรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 41
การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 35
แนวทางการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การปนะเมินภายในองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 35
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตราฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่3) พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 27
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตราฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่2) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 30
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตราฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 33
พระราชบัญญัติวินัยกของรัฐ พ.ศ. 2561ารเงินการคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 38
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 70
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก